Ước Mơ Nhỏ - Tất cả vì trẻ em nghèo

Thư viện ảnh - Hình ảnh Phượt Phẹt KamPuChia
img_6094
img_6097
img_6102
img_6103
img_6107
img_6109
img_6114
img_6116
img_6117
img_6118
img_6125
img_6127
img_6130
img_6133
img_6135
img_6138
img_6144
img_6196
img_6205
img_6212
 
Display Num 
 
 
Ông : Đăng Thọ Dũng
Emai: dangthodung@yahoo.com
Số TK  Ước Mơ Nhỏ - Đặng Thọ Dũng: 2009206008503
Tại: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Chợ Mới, Đà Nẵng 
                                                                                                                                                                                                

Sống là cho…
Triết học phương đông có câu: “Làm cho mình là làm cho cuộc sống, còn làm cho người là làm cho cuộc đời!”.
Với quan điểm nhân thiện, câu nói trên đã đi xuyên suốt lịch sử và làm nền tảng nhân ái của loài người. Đối với chúng tôi nó có một ý nghĩa cực kỳ sâu sắc...
  • Tin mới

  • Đọc nhiều nhất