Ước Mơ Nhỏ - Tất cả vì trẻ em nghèo

Ban quản trị

Chủ nhiệm Quĩ  Ước Mơ Nhỏ:
 • Đặng Thọ Dũng
 • Điện Thoại 090 239 1989
 • Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. - Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Chủ nhiệm trang tin kiêm Trưởng ban Biên tập:
 • Việt Hòa
 • Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. - Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Chuyên gia khảo sát & phát triển nguồn:
 • Nguyễn Phi Nga
 • Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Cán bộ khảo sát:
 • Nguyễn Mạnh Hùng
 • Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Cán bộ sự kiện & phong trào:
 • Võ Văn Trường
 • Bà Phan Thị Mỹ Hải
 • Ông Nguyễn Duy Hiền
 • Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Các kỹ thuật viên, cộng tác viên cộng tác bán thời gian, theo thời vụ, theo sự kiện và chuyên mục:

Liên hệ bài vở, sự kiện:
 • Ông Việt Hòa
 • Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. - Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Liên hệ phát triển quĩ, tạo cơ sở vật chất:
 • Ông Đặng Thọ Dũng
 • Bà Nguyễn Phi Nga
Liên hệ khảo sát, hoàn cảnh, số liệu:
 • Nguyễn Mạnh Hùng
 • Võ Văn Trường
 • Ông Trần Minh Phú
 • Bà Phan Thị Mỹ Hải
 • Ông Nguyễn Trọng
 • Ông Duy Hiền
.

Sáng lập viên

Ông : Đăng Thọ Dũng
Emai: dangthodung@yahoo.com
Số TK  Ước Mơ Nhỏ - Đặng Thọ Dũng: 2009206008503
Tại: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Chợ Mới, Đà Nẵng 
                                                                                                                                                                                                

Lời ngỏ

Sống là cho…
Triết học phương đông có câu: “Làm cho mình là làm cho cuộc sống, còn làm cho người là làm cho cuộc đời!”.
Với quan điểm nhân thiện, câu nói trên đã đi xuyên suốt lịch sử và làm nền tảng nhân ái của loài người. Đối với chúng tôi nó có một ý nghĩa cực kỳ sâu sắc...
 • Tin mới

 • Đọc nhiều nhất

Video: Tủ sách Yêu thương UMN

Nhấn vào để xem

Thư viện ảnh