Ước Mơ Nhỏ - Tất cả vì trẻ em nghèo

Thư viện ảnh - Một số hình ảnh khóa Tu Gieo Duyên của chùa Huyền Không Huế
img_0167
img_0790
img_0821
img_0828
img_0835
img_0840
img_0842
img_0846
img_0847
img_0851
img_0853
img_0854
img_0855
img_0857
img_0860
img_0864
img_0868
img_0869
img_0870
img_0875
 
Display Num 
 
 
Ông : Đăng Thọ Dũng
Emai: dangthodung@yahoo.com
Số TK  Ước Mơ Nhỏ - Đặng Thọ Dũng: 2009206008503
Tại: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Chợ Mới, Đà Nẵng 
                                                                                                                                                                                                

Sống là cho…
Triết học phương đông có câu: “Làm cho mình là làm cho cuộc sống, còn làm cho người là làm cho cuộc đời!”.
Với quan điểm nhân thiện, câu nói trên đã đi xuyên suốt lịch sử và làm nền tảng nhân ái của loài người. Đối với chúng tôi nó có một ý nghĩa cực kỳ sâu sắc...
  • Tin mới

  • Đọc nhiều nhất