Ước Mơ Nhỏ - Tất cả vì trẻ em nghèo

Thư viện ảnh - khóa tu mùa Hè 2014 Huyền KHông
hoanhi
img_3509
img_3514
img_3515
img_3516
img_3517
img_3519
img_3521
img_3523
img_3525
img_3529
img_3530
img_3531
img_3532
img_3535
img_3537
img_3540
img_3541
img_3543
img_3544
 
Display Num 
 
 
Ông : Đăng Thọ Dũng
Emai: dangthodung@yahoo.com
Số TK  Ước Mơ Nhỏ - Đặng Thọ Dũng: 2009206008503
Tại: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Chợ Mới, Đà Nẵng 
                                                                                                                                                                                                

Sống là cho…
Triết học phương đông có câu: “Làm cho mình là làm cho cuộc sống, còn làm cho người là làm cho cuộc đời!”.
Với quan điểm nhân thiện, câu nói trên đã đi xuyên suốt lịch sử và làm nền tảng nhân ái của loài người. Đối với chúng tôi nó có một ý nghĩa cực kỳ sâu sắc...
  • Tin mới

  • Đọc nhiều nhất