Ước Mơ Nhỏ - Tất cả vì trẻ em nghèo

Thư viện ảnh - khóa tu mùa Hè 2014 Huyền KHông
img_3621
img_3625
img_3626
img_3628
img_3629
img_3631
img_3633
img_3636
img_3637
img_3638
img_3640
img_3643
img_3645
img_3646
img_3649
img_3650
img_3653
img_3654
img_3655
img_3659
 
Display Num 
 
 

Sáng lập viên

Ông : Đăng Thọ Dũng
Emai: dangthodung@yahoo.com
Số TK  Ước Mơ Nhỏ - Đặng Thọ Dũng: 2009206008503
Tại: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Chợ Mới, Đà Nẵng 
                                                                                                                                                                                                

Lời ngỏ

Sống là cho…
Triết học phương đông có câu: “Làm cho mình là làm cho cuộc sống, còn làm cho người là làm cho cuộc đời!”.
Với quan điểm nhân thiện, câu nói trên đã đi xuyên suốt lịch sử và làm nền tảng nhân ái của loài người. Đối với chúng tôi nó có một ý nghĩa cực kỳ sâu sắc...
  • Tin mới

  • Đọc nhiều nhất

Video: Uoc Mo Nho

Video: Tủ sách Yêu thương UMN

Thư viện ảnh