Ước Mơ Nhỏ - Tất cả vì trẻ em nghèo

Thư viện ảnh - Phượt câu TQ (tiếp)
tq 173
tq 174
tq 175
tq 176
tq 177
tq 178
tq 179
tq 180
tq 181
tq 182
tq 183
tq 184
tq 185
tq 186
tq 187
tq 188
tq 189
tq 190
tq 191
tq 192
 
Display Num 
 
 
Ông : Đăng Thọ Dũng
Emai: dangthodung@yahoo.com
Số TK  Ước Mơ Nhỏ - Đặng Thọ Dũng: 2009206008503
Tại: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Chợ Mới, Đà Nẵng 
                                                                                                                                                                                                

Sống là cho…
Triết học phương đông có câu: “Làm cho mình là làm cho cuộc sống, còn làm cho người là làm cho cuộc đời!”.
Với quan điểm nhân thiện, câu nói trên đã đi xuyên suốt lịch sử và làm nền tảng nhân ái của loài người. Đối với chúng tôi nó có một ý nghĩa cực kỳ sâu sắc...
  • Tin mới

  • Đọc nhiều nhất