Ước Mơ Nhỏ - Tất cả vì trẻ em nghèo

Thư viện ảnh - Tu thien Tay Giang QN; UMN-THANHDAT-NUCUOIHONG
bieudien thoi trang
chuyen qua cho ba con
demsong han
doan umn-thanhdat group
duong hu
giao luu cac chau
img_1060
img_1068
img_1069
img_1072
img_1092
img_1095
img_1098
img_1103
img_1104
img_1106
img_1111
img_1118
img_1120
img_1140
 
Display Num 
 
 
Ông : Đăng Thọ Dũng
Emai: dangthodung@yahoo.com
Số TK  Ước Mơ Nhỏ - Đặng Thọ Dũng: 2009206008503
Tại: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Chợ Mới, Đà Nẵng 
                                                                                                                                                                                                

Sống là cho…
Triết học phương đông có câu: “Làm cho mình là làm cho cuộc sống, còn làm cho người là làm cho cuộc đời!”.
Với quan điểm nhân thiện, câu nói trên đã đi xuyên suốt lịch sử và làm nền tảng nhân ái của loài người. Đối với chúng tôi nó có một ý nghĩa cực kỳ sâu sắc...
  • Tin mới

  • Đọc nhiều nhất