Ước Mơ Nhỏ - Tất cả vì trẻ em nghèo

Thư viện ảnh - Một số hình ảnh trên đường đi trao Học Bổng MT 2
img_0439
img_0442
img_0443
img_0444
img_0451
img_0453
img_0454
img_0455
img_0456
img_0457
img_0459
img_0461
img_0463
img_0464
img_0467
img_0470
img_0474
img_0476
img_0477
img_0479
 
Display Num 
 
 
Ông : Đăng Thọ Dũng
Emai: dangthodung@yahoo.com
Số TK  Ước Mơ Nhỏ - Đặng Thọ Dũng: 2009206008503
Tại: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Chợ Mới, Đà Nẵng 
                                                                                                                                                                                                

Sống là cho…
Triết học phương đông có câu: “Làm cho mình là làm cho cuộc sống, còn làm cho người là làm cho cuộc đời!”.
Với quan điểm nhân thiện, câu nói trên đã đi xuyên suốt lịch sử và làm nền tảng nhân ái của loài người. Đối với chúng tôi nó có một ý nghĩa cực kỳ sâu sắc...
  • Tin mới

  • Đọc nhiều nhất