Ước Mơ Nhỏ - Tất cả vì trẻ em nghèo

Thư viện ảnh - Trao Học Bổng Đại Học YD Huế 2011-2012
yd hue
yd hue 1
yd hue 2
yd hue 4
yd hue 5
yd hue 7
yd hue 8
yd hue 9
yd hue 11
yd hue 12
yd hue 13
yd hue 14
yd hue 15
yd hue 16
yd hue 17
yd hue 19
yd hue 20
yd hue 22
yd hue 23
yd hue 24
 
Display Num 
 
 
Ông : Đăng Thọ Dũng
Emai: dangthodung@yahoo.com
Số TK  Ước Mơ Nhỏ - Đặng Thọ Dũng: 2009206008503
Tại: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Chợ Mới, Đà Nẵng 
                                                                                                                                                                                                

Sống là cho…
Triết học phương đông có câu: “Làm cho mình là làm cho cuộc sống, còn làm cho người là làm cho cuộc đời!”.
Với quan điểm nhân thiện, câu nói trên đã đi xuyên suốt lịch sử và làm nền tảng nhân ái của loài người. Đối với chúng tôi nó có một ý nghĩa cực kỳ sâu sắc...
  • Tin mới

  • Đọc nhiều nhất