Ước Mơ Nhỏ - Tất cả vì trẻ em nghèo

Chuyện hàng tuần

Bình Tam Quốc 4: Tiếp bài Lưu Bán Dép...

Bình Tam Quốc 4: Tiếp bài Lưu Bán Dép...  Bình luận Tổng hợp, chua choét: VietHoa Lực lượng của Lưu Bị lúc này phát triển khá nhanh. Dù Bị vẫn nằm trong sự bảo hộ của Tháo nhưng Tháo lo lắng. Một mặt lo chống Viên Thiệu. Một mặt nghĩ kế động binh tiễu trừ Lưu ...
 

Bình Tam Quốc 3: Lưu Bán Dép đi lên nhờ La Quán Trung

Bình Tam Quốc 3: Lưu Bán Dép đi lên nhờ La Quán Trung   Người ta bảo Tam Quốc diễn nghĩa “bảy phần thực ba phần hư”, nhưng đọc rồi ngẫm nghĩ mới thấy rằng trong cái bảy thực ấy chỉ có ba phần là thực, còn bốn phần là khoa trương lên, còn lại ba phần là tác giả múa bút suy di ...
 

Bình Tam Quốc 2: Tào Tháo, Gian Hùng trong Anh Hùng

Bình Tam Quốc 2: Tào Tháo, Gian Hùng trong Anh Hùng   Loạt bài Bình luận Tam Quốc: tổng hợp-Bình bủm-Chua trét: VietHoa Tào Tháo, người tỉnh An Huy (đất Bái xưa), tổ phụ Tào Tháo là Tào Đằng - một đại hoạn quan có địa vị lớn trong cung. Phụ thân Tào Tháo là Hạ Hầu Tung x ...
 

Bình Luận Tam Quốc 1 & luận các anh hùng

Bình Luận Tam Quốc 1 & luận các anh hùng Loạt bài Bình luận Tam Quốc: tổng hợp-Bình bủm-Chua trét: VietHoa Tam Quốc diễn nghĩa" là một tiểu thuyết dựa vào lịch sử Trung Quốc được La Quán Trung viết vào thế kỷ 14 kể về thời kỳ hỗn loạn Tam Quốc (220-280). Tiểu t ...
 

Phần Hai: Bảo hiểm vài dòng nói thêm...

Phần Hai: Bảo hiểm vài dòng nói thêm...   Khi tôi đang viết sơ sơ về vấn đề Bảo hiểm thì có một người bạn làm Bảo hiểm bỏ hẳn 2 giờ để  chỉnh huấn tôi và cũng là khai sáng cho tôi về Bảo hiểm. . ...
 

Phần Một: Đa các cấp: Việt Nam thế là chuyện nhỏ.

Phần Một: Đa các cấp: Việt Nam thế là chuyện nhỏ.  Giật cái tít như vậy cũng là gây chú ý của mọi người và cũng là muốn tuôn chứa vào đó những chất ngất phiền muộn không chỉ của bản thân, gia đình mà còn cả dòng họ, bà con lối phố của mình. . ...
 

Chuyện hàng tuần: vấn đề có thể bạn quan tâm…

Chuyện hàng tuần: vấn đề có thể bạn quan tâm…   Trong một buổi cà phê có ý kiến nhắc Ước Mơ Nhỏ rằng:” Các ông viết lách chán bỏ xừ! Lúc thì bài dồn dập. Lúc thì cả chục ngày chả thấy bài nào. Hẫng!”. . ...
 

Dâng Y Kathina Huế 2013: Chùa Pháp Luân

Dâng Y Kathina Huế 2013: Chùa Pháp Luân   Tin Hoàng Gia Thái Lan, Đại sứ quán, Lãnh sự quán Thái Lan dâng Y Kathina tại chùa Pháp Luân Huế được thông báo nhiều ngày trước đó. Việc tường thuật, đưa tin nhiều nơi đã làm một cách bài bản và trân trọng. Ước ...
 

Dâng Y Kathina Huế 2013: Chùa Huyền Không

Dâng Y Kathina Huế 2013: Chùa Huyền Không   Nếu nói về công tác chuẩn bị cho lễ Dâng Y Kathina thì Chùa Huyền Không sắp xếp khá chu đáo. Toàn bộ các Phật tử từ Bắc Miền Trung đều được bố trí gọn gàng. Buổi tối trước ngày dâng Y, Chùa tổ chức liên hoan . ...
 

Dâng Y Kathina Huế: Chùa Huyền Không Sơn Thượng

Dâng Y Kathina Huế: Chùa Huyền Không Sơn Thượng  Chùa Huyền Không Sơn Thượng là một ngôi chùa vốn rất nổi tiếng của Phật Giáo Nam Tông mặc dù chùa mới được xây dựng trong những năm gần cuối thế kỷ 20. Chùa nằm trên Hòn Vượn thuộc xã Hương Hồ huyện Hương Trà, Thừa Thiên ...
 
Ông : Đăng Thọ Dũng
Emai: dangthodung@yahoo.com
Số TK  Ước Mơ Nhỏ - Đặng Thọ Dũng: 2009206008503
Tại: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Chợ Mới, Đà Nẵng 
                                                                                                                                                                                                

Sống là cho…
Triết học phương đông có câu: “Làm cho mình là làm cho cuộc sống, còn làm cho người là làm cho cuộc đời!”.
Với quan điểm nhân thiện, câu nói trên đã đi xuyên suốt lịch sử và làm nền tảng nhân ái của loài người. Đối với chúng tôi nó có một ý nghĩa cực kỳ sâu sắc...
  • Tin mới

  • Đọc nhiều nhất