Ước Mơ Nhỏ - Tất cả vì trẻ em nghèo

Chuyện hàng tuần

Bình tam quốc, bài 19: Lưu Bị đánh Ngô- Hào Đình ...(tiếp theo)

Bình tam quốc, bài 19: Lưu Bị đánh Ngô- Hào Đình ...(tiếp theo)  Khi luận về hai viên tướng hổ báo của Lưu Bị là Quan Trương, Trần Thọ viết trong Tam Quốc Chí rằng: “Quan Vũ khéo đối xử với sỹ tốt mà kiêu ngạo với đại sỹ phu, đắc tội với người mà không tự biết. ...
 

Bình tam quốc, bài 18: Lưu Bị đánh Ngô- Hào Đình Thục Hán tan tác

Bình tam quốc, bài 18: Lưu Bị đánh Ngô- Hào Đình Thục Hán tan tác Vở kịch lớn “Chuyện Kinh Châu” đã hạ màn, những vai diễn chính trên sân khấu đầy ham vọng chính trị và thủ đoạn đều về chầu âm phủ. Đất Kinh Châu thuộc về anh Tôn Râu ngô. . ...
 

Bình Tam quốc bài 17: Bình luận về lý do bắc phạt tương dương - Quan Vũ lìa đời (tiếp theo)

Bình Tam quốc bài 17: Bình luận về lý do bắc phạt tương dương - Quan Vũ lìa đời (tiếp theo) Giữa tháng 8 năm Kiến An thứ 24, sau trận tháo nước bắt Vu Cấm và giết Bàng Đức, oai danh của Quan Vũ chấn động đến tận Hứa Đô, các cựu thần nhà Hán nhao nhao phản Tào, ngấm ngầm hưởng ứng Quan Vũ, ...
 

Bình Tam quốc bài 16: Bình luận về lý do bắc phạt tương dương của Quan Vũ

Bình Tam quốc bài 16: Bình luận về lý do bắc phạt tương dương của Quan Vũ Đúng vào thời điểm hai nhà Tôn-Lưu sắp sửa gây cuộc binh đao thì một sự kiện lớn xảy ra, đó là việc Tào Tháo đánh tan đạo quân của Trương Lỗ giành quyền khống chế Hán Trung, Lưu Bị kinh hãi lo cho sự an toàn của Thục trung đã l ...
 

Bình Tam quốc bài 15: Nói về tích: "Đơn đao phó hội"

Bình Tam quốc bài 15: Nói về tích:
Bây giờ, chúng ta tạm giở sang một khúc quanh khác để bình về cái tích từng làm sôi nổi biết bao nhiêu khoảng khắc sân khấu đời sau với hình ảnh: Quan đại vương đơn đao phó hội!
 

bình về Vinh DAnh tài xế bị hôi bia ở Đồng Nai

 bình về Vinh DAnh tài xế bị hôi bia ở Đồng Nai Ngày 15 tháng 01 năm 2014, trong buổi lễ vinh danh công dân tiêu biểu tỉnh Đồng Nai năm 2013 do Đài PTTH tỉnh Đồng Nai tổ chức, anh Hồ Kim Hậu (30 tuổi, ngụ H.Vĩnh Cửu, lái xe Công ty TNHH Trang Tuấn) ...
 

Bình tam Quốc bài 14: Giời sinh Du -Giời sinh Lượng

Bình tam Quốc bài 14: Giời sinh Du -Giời sinh Lượng  Thế lực của Lưu Bị ngày càng bành trướng, tuy nhiên những toan tính của Bị và Lượng không sao qua nổi con mắt tinh đời của Chu Du. Nhận thấy Tôn Quyền ngần ngừ không quyết, rất thiếu sách lược hữu hiệu để giải quyết vấn ...
 

Bình Tam Quốc bài 13: trận xích bích Tào-tôn-Lưu (tiếp theo)

Bình Tam Quốc bài 13: trận xích bích Tào-tôn-Lưu (tiếp theo) Trận Xích Bích này, trong khi Tào Tháo binh thua tướng bại chạy tất tả về Bắc thì anh Lưu Bán Dép của chúng ta làm gì nhỉ? Lưu Bị rất không tin rằng Chu Du sẽ đánh bại được Tào Tháo nên đã sai Quan Vũ đi bố trí trại sách ở bờ ...
 

bình tam Quốc bài 12: Trận Xích Bích và bình về Tào –Tôn - Lưu

bình tam Quốc bài 12: Trận Xích Bích và bình về Tào –Tôn - Lưu Trải qua 8 năm đầy nỗ lực đánh dẹp, Tào Tháo đã diệt trừ gần hết các thế lực cát cứ khác như Bố, Thiệu, Thuật và trở thành kẻ thống trị có thực lực nhất ở vùng Hoa Trung và Hoa Bắc. ...
 

Bình tam quốc bài 11: TRường bản, ông Phi hét phát có tướng tăng xông

Bình tam quốc bài 11: TRường bản, ông Phi hét phát có tướng tăng xông Nói đến trận Trường Bản ai ai cũng nghĩ ngay đến Trương Phi. Vì trong trận Trường Bản Trương Phi đã tỏ ra hữu dũng, hữu mưu. Nói theo luận tướng sĩ thì gọi là mưu dũng song toàn. ...
 
Ông : Đăng Thọ Dũng
Emai: dangthodung@yahoo.com
Số TK  Ước Mơ Nhỏ - Đặng Thọ Dũng: 2009206008503
Tại: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Chợ Mới, Đà Nẵng 
                                                                                                                                                                                                

Sống là cho…
Triết học phương đông có câu: “Làm cho mình là làm cho cuộc sống, còn làm cho người là làm cho cuộc đời!”.
Với quan điểm nhân thiện, câu nói trên đã đi xuyên suốt lịch sử và làm nền tảng nhân ái của loài người. Đối với chúng tôi nó có một ý nghĩa cực kỳ sâu sắc...
  • Tin mới

  • Đọc nhiều nhất