Ước Mơ Nhỏ - Tất cả vì trẻ em nghèo

Chuyện hàng tuần

Bình Tam Quốc 9: Điểm danh các tướng, mưu sĩ (Tiếp)

Bình Tam Quốc 9: Điểm danh các tướng, mưu sĩ  (Tiếp)   Hứa Chử, tự là Trọng Khang là vị tướng quân đội của nhà Ngụy sống vào cuối đời Hán, đầu đời Tam quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông là tướng hầu cận bên Tào Tháo nổi tiếng không chỉ với sức khỏe phi thường mà còn với sự ...
 

Bình Tam Quốc bài 8: Điểm danh tướng và mưu sĩ

Bình Tam Quốc bài 8: Điểm danh tướng và mưu sĩ  Bây giờ, chúng ta điểm danh một vài tướng lĩnh, mưu sĩ, thuật sĩ và cả chân dài trong Tam Quốc. Cần nói thêm là Tam Quốc có nhiều bản. Các bản không giống nhau lắm. La Quán Trung soạn Tam Quốc ở  thời Minh Mạt Tha ...
 

Diễn biến vụ “Hôi Bia” ở Đồng Nai: Chuyện trí trá, a dua...

Diễn biến vụ “Hôi Bia” ở Đồng Nai: Chuyện trí trá, a dua...   Câu chuyện bắt đầu từ ngày 04/12/2013, ông tài xế Hồ Kim Hậu 30 tuổi, quê Bình Định, là nhân viên lái xe của Công ty chở theo Hợp đồng. Tài xế Hồ Kim Hậu làm việc được một năm tại Công ty Trang Tuấn. . ...
 

Bình Tam Quốc 6: Gia Cát Khổng Minh.

Bình Tam Quốc 6: Gia Cát Khổng Minh.  Gia Cát Lượng: tự là Khổng Minh, đạo hiệu là Ngọa Long tiên sinh, là vị quân sư và đại thần của nước Thục thời hậu Hán, người đất Dương Đô (nay thuộc huyện Nghi Nam, tỉnh Sơn Đông) quận Lang Nha đời Thục Hán.  ...
 

Hai đầu của thế giới phẳng (Truyện Phim)

Hai đầu của thế giới phẳng (Truyện Phim) Nói về những chuyến vượt biên, những cuộc tranh giành ảnh hưởng của giới làm ăn bên trái của xã hội (VietHoa biên soạn) Sân bay Tân Sơn Nhất một trưa nắng giãy. Một người đàn ông trạc 35 tuổi lịch thiệp cùng chiếc va ly ...
 

Bình Tam Quốc 5: Họ nhà Tôn ở Đông Ngô

Bình Tam Quốc 5: Họ nhà Tôn ở Đông Ngô  Đã nói đến Ngụy rồi Thục Hán thì tất nhiên phải nhắc đến Đông Ngô mới đủ cái thế chân kiềng một thời của Tam Quốc. Nói cho ngay, trước khi có Tam Quốc, đa số bạn đọc chả biết vùng đất Giang Hạ kia tròn méo ra sao. Nhưng ...
 

Bình Tam Quốc 4: Tiếp bài Lưu Bán Dép...

Bình Tam Quốc 4: Tiếp bài Lưu Bán Dép...  Bình luận Tổng hợp, chua choét: VietHoa Lực lượng của Lưu Bị lúc này phát triển khá nhanh. Dù Bị vẫn nằm trong sự bảo hộ của Tháo nhưng Tháo lo lắng. Một mặt lo chống Viên Thiệu. Một mặt nghĩ kế động binh tiễu trừ Lưu ...
 

Bình Tam Quốc 3: Lưu Bán Dép đi lên nhờ La Quán Trung

Bình Tam Quốc 3: Lưu Bán Dép đi lên nhờ La Quán Trung   Người ta bảo Tam Quốc diễn nghĩa “bảy phần thực ba phần hư”, nhưng đọc rồi ngẫm nghĩ mới thấy rằng trong cái bảy thực ấy chỉ có ba phần là thực, còn bốn phần là khoa trương lên, còn lại ba phần là tác giả múa bút suy di ...
 

Bình Tam Quốc 2: Tào Tháo, Gian Hùng trong Anh Hùng

Bình Tam Quốc 2: Tào Tháo, Gian Hùng trong Anh Hùng Loạt bài Bình luận Tam Quốc: tổng hợp-Bình bủm-Chua trét: VietHoa Tào Tháo, người tỉnh An Huy (đất Bái xưa), tổ phụ Tào Tháo là Tào Đằng - một đại hoạn quan có địa vị lớn trong cung. Phụ thân Tào Tháo là Hạ Hầu Tung xuất th ...
 

Bình Luận Tam Quốc 1 & luận các anh hùng

Bình Luận Tam Quốc 1 & luận các anh hùng Loạt bài Bình luận Tam Quốc: tổng hợp-Bình bủm-Chua trét: VietHoa Tam Quốc diễn nghĩa" là một tiểu thuyết dựa vào lịch sử Trung Quốc được La Quán Trung viết vào thế kỷ 14 kể về thời kỳ hỗn loạn Tam Quốc (220-280). Tiểu thuyết ...
 
Ông : Đăng Thọ Dũng
Emai: dangthodung@yahoo.com
Số TK  Ước Mơ Nhỏ - Đặng Thọ Dũng: 2009206008503
Tại: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Chợ Mới, Đà Nẵng 
                                                                                                                                                                                                

Sống là cho…
Triết học phương đông có câu: “Làm cho mình là làm cho cuộc sống, còn làm cho người là làm cho cuộc đời!”.
Với quan điểm nhân thiện, câu nói trên đã đi xuyên suốt lịch sử và làm nền tảng nhân ái của loài người. Đối với chúng tôi nó có một ý nghĩa cực kỳ sâu sắc...
  • Tin mới

  • Đọc nhiều nhất