Ước Mơ Nhỏ - Tất cả vì trẻ em nghèo

Hàng tuần...Những hình ảnh ấn tượng

 Ngày 26/9/2015, Hệ phái Phật giáo Nam Tông Thừa thiên Huế long trọng cử hành lễ động thổ, đặt đá xây Tịnh Thất Gotami tại phường Thủy Xuân, Thừa Thiên Huế.
.
Đến dự buổi lễ có Trưởng lão Giới Đức, Thượng tọa Pháp Tông cùng đông đảo chư tăng ni trong hệ phái Nam tông Thừa Thiên Huế.

Đến tham dự có các Phật tử, đạo hữu xa gần. Sau nghi thức tụng kinh, niệm phật, Trưởng lão Giới Đức và Thượng Tọa Pháp Tông đặt viên đá móng và gắn kết mẻ vữa đầu tiên cho công trình. Sau đó, lần lượt các Đại đức, Ni sư, Phật tử, thí chủ cúng dường…tham gia chung tay.

11 giờ, trai tăng.

Hình ảnh:
 
-------------------------

Sáng 28/9/2015, Hệ phái Nam Tông Thừa Thiên Huế gieo duyên khất thực. Các Phật tử, đạo hữu chờ đợi bên đường đi để đặt bát bằng tứ vật dụng cho các chư tăng. Đặc biệt, quá trình khất thực gieo duyên, các tăng, ni không nhận tiền của các thí chủ ngoài tứ vật dụng thiết thực hàng ngày.

Hình ảnh:
 
...
Ông : Đăng Thọ Dũng
Emai: dangthodung@yahoo.com
Số TK  Ước Mơ Nhỏ - Đặng Thọ Dũng: 2009206008503
Tại: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Chợ Mới, Đà Nẵng 
                                                                                                                                                                                                

Sống là cho…
Triết học phương đông có câu: “Làm cho mình là làm cho cuộc sống, còn làm cho người là làm cho cuộc đời!”.
Với quan điểm nhân thiện, câu nói trên đã đi xuyên suốt lịch sử và làm nền tảng nhân ái của loài người. Đối với chúng tôi nó có một ý nghĩa cực kỳ sâu sắc...
  • Tin mới

  • Đọc nhiều nhất