Ước Mơ Nhỏ - Tất cả vì trẻ em nghèo

Thư viện ảnh - Trao học bổng 2015 -2016 tại Hòn Đất - Kiên Giang
20151115_202819
20151115_203049
img_6856
img_6863
img_6870
img_6873
img_6875
img_6885
img_6908
img_6912
img_6915
img_6919
img_6922
img_6926
img_6927
img_6928
img_6929
img_6930
img_6934
img_6941
 
Display Num 
 
 
Ông : Đăng Thọ Dũng
Emai: dangthodung@yahoo.com
Số TK  Ước Mơ Nhỏ - Đặng Thọ Dũng: 2009206008503
Tại: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Chợ Mới, Đà Nẵng 
                                                                                                                                                                                                

Sống là cho…
Triết học phương đông có câu: “Làm cho mình là làm cho cuộc sống, còn làm cho người là làm cho cuộc đời!”.
Với quan điểm nhân thiện, câu nói trên đã đi xuyên suốt lịch sử và làm nền tảng nhân ái của loài người. Đối với chúng tôi nó có một ý nghĩa cực kỳ sâu sắc...
  • Tin mới

  • Đọc nhiều nhất