Ước Mơ Nhỏ - Tất cả vì trẻ em nghèo

Thư viện ảnh - lễ dâng y Catina Thánh Thất Gotami - Huế
img_6535
img_6537
img_6538
img_6539
img_6540
img_6543
img_6547
img_6552
img_6555
img_6556
img_6557
img_6558
img_6561
img_6564
img_6569
img_6574
img_6578
img_6583
img_6584
img_6589
 
Display Num 
 
 
Ông : Đăng Thọ Dũng
Emai: dangthodung@yahoo.com
Số TK  Ước Mơ Nhỏ - Đặng Thọ Dũng: 2009206008503
Tại: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Chợ Mới, Đà Nẵng 
                                                                                                                                                                                                

Sống là cho…
Triết học phương đông có câu: “Làm cho mình là làm cho cuộc sống, còn làm cho người là làm cho cuộc đời!”.
Với quan điểm nhân thiện, câu nói trên đã đi xuyên suốt lịch sử và làm nền tảng nhân ái của loài người. Đối với chúng tôi nó có một ý nghĩa cực kỳ sâu sắc...
  • Tin mới

  • Đọc nhiều nhất