Ước Mơ Nhỏ - Tất cả vì trẻ em nghèo

Thư viện ảnh - lễ dâng y chùa Định Quang - Huế
img_5907
img_5910
img_5912
img_5913
img_5914a
img_5915a
img_5916
img_5917
img_5919
img_5922
img_5923
img_5924
img_5925
img_5926
img_5929
img_5932
img_5934
img_5936
img_5937
img_5941
 
Display Num 
 
 
Ông : Đăng Thọ Dũng
Emai: dangthodung@yahoo.com
Số TK  Ước Mơ Nhỏ - Đặng Thọ Dũng: 2009206008503
Tại: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Chợ Mới, Đà Nẵng 
                                                                                                                                                                                                

Sống là cho…
Triết học phương đông có câu: “Làm cho mình là làm cho cuộc sống, còn làm cho người là làm cho cuộc đời!”.
Với quan điểm nhân thiện, câu nói trên đã đi xuyên suốt lịch sử và làm nền tảng nhân ái của loài người. Đối với chúng tôi nó có một ý nghĩa cực kỳ sâu sắc...
  • Tin mới

  • Đọc nhiều nhất