Ước Mơ Nhỏ - Tất cả vì trẻ em nghèo

Thư viện ảnh - HÌnh ảnh Dâng Y 2015 chùa Tăng Quang - Huế
img_4975
img_4980
img_4981
img_4982
img_4984
img_4985
img_4988
img_4995
img_5001
img_5002
img_5003
img_5004
img_5005
img_5006
img_5009
img_5010
img_5012
img_5013
img_5016
img_5019
 
Display Num 
 
 
Ông : Đăng Thọ Dũng
Emai: dangthodung@yahoo.com
Số TK  Ước Mơ Nhỏ - Đặng Thọ Dũng: 2009206008503
Tại: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Chợ Mới, Đà Nẵng 
                                                                                                                                                                                                

Sống là cho…
Triết học phương đông có câu: “Làm cho mình là làm cho cuộc sống, còn làm cho người là làm cho cuộc đời!”.
Với quan điểm nhân thiện, câu nói trên đã đi xuyên suốt lịch sử và làm nền tảng nhân ái của loài người. Đối với chúng tôi nó có một ý nghĩa cực kỳ sâu sắc...
  • Tin mới

  • Đọc nhiều nhất