Ước Mơ Nhỏ - Tất cả vì trẻ em nghèo

Thư viện ảnh - Chua Thiền Lâm Dâng Y 2015
img_4755
img_4761
img_4762
img_4764
img_4765
img_4768
img_4770
img_4772
img_4773
img_4775
img_4776
img_4778
img_4780
img_4787
img_4790
img_4791
img_4795
img_4795_renamed_32310
img_4796
img_4797
 
Display Num 
 
 
Ông : Đăng Thọ Dũng
Emai: dangthodung@yahoo.com
Số TK  Ước Mơ Nhỏ - Đặng Thọ Dũng: 2009206008503
Tại: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Chợ Mới, Đà Nẵng 
                                                                                                                                                                                                

Sống là cho…
Triết học phương đông có câu: “Làm cho mình là làm cho cuộc sống, còn làm cho người là làm cho cuộc đời!”.
Với quan điểm nhân thiện, câu nói trên đã đi xuyên suốt lịch sử và làm nền tảng nhân ái của loài người. Đối với chúng tôi nó có một ý nghĩa cực kỳ sâu sắc...
  • Tin mới

  • Đọc nhiều nhất