Ước Mơ Nhỏ - Tất cả vì trẻ em nghèo

Thư viện ảnh - Thăm Thành phố Mộ phần - An Bằng -Huế
img_9709
img_9711
img_9712
img_9714
img_9715
img_9716
img_9719
img_9721
img_9723
img_9724
img_9727
img_9729
img_9731
img_9732
img_9733
img_9734
img_9736
img_9738
img_9739
img_9740
 
Display Num 
 
 
Ông : Đăng Thọ Dũng
Emai: dangthodung@yahoo.com
Số TK  Ước Mơ Nhỏ - Đặng Thọ Dũng: 2009206008503
Tại: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Chợ Mới, Đà Nẵng 
                                                                                                                                                                                                

Sống là cho…
Triết học phương đông có câu: “Làm cho mình là làm cho cuộc sống, còn làm cho người là làm cho cuộc đời!”.
Với quan điểm nhân thiện, câu nói trên đã đi xuyên suốt lịch sử và làm nền tảng nhân ái của loài người. Đối với chúng tôi nó có một ý nghĩa cực kỳ sâu sắc...
  • Tin mới

  • Đọc nhiều nhất