Ước Mơ Nhỏ - Tất cả vì trẻ em nghèo

Thư viện ảnh - Hình ảnh bế mạc khóa tu Mùa Hè HK 2014
img_0380
img_0381
img_0382
img_0385
img_0392
img_0400
img_0404
img_0405a
img_0406
img_0409
img_0411
img_0414
img_0417
img_0427
img_0432
img_0437
img_0440
img_0443a
img_0447
img_0450
 
Display Num 
 
 
Ông : Đăng Thọ Dũng
Emai: dangthodung@yahoo.com
Số TK  Ước Mơ Nhỏ - Đặng Thọ Dũng: 2009206008503
Tại: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Chợ Mới, Đà Nẵng 
                                                                                                                                                                                                

Sống là cho…
Triết học phương đông có câu: “Làm cho mình là làm cho cuộc sống, còn làm cho người là làm cho cuộc đời!”.
Với quan điểm nhân thiện, câu nói trên đã đi xuyên suốt lịch sử và làm nền tảng nhân ái của loài người. Đối với chúng tôi nó có một ý nghĩa cực kỳ sâu sắc...
  • Tin mới

  • Đọc nhiều nhất