Ước Mơ Nhỏ - Tất cả vì trẻ em nghèo

Thư viện ảnh - huyền Trân Công Chúa & Tháp chuông Hòa Bình
img_9660
img_9661
img_9664
img_9666
img_9667
img_9668
img_9669
img_9671
img_9672
img_9674
img_9675
img_9679
img_9680b
img_9682
img_9683
img_9688
img_9690
img_9691
img_9693
img_9695
 
Display Num 
 
 
Ông : Đăng Thọ Dũng
Emai: dangthodung@yahoo.com
Số TK  Ước Mơ Nhỏ - Đặng Thọ Dũng: 2009206008503
Tại: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Chợ Mới, Đà Nẵng 
                                                                                                                                                                                                

Sống là cho…
Triết học phương đông có câu: “Làm cho mình là làm cho cuộc sống, còn làm cho người là làm cho cuộc đời!”.
Với quan điểm nhân thiện, câu nói trên đã đi xuyên suốt lịch sử và làm nền tảng nhân ái của loài người. Đối với chúng tôi nó có một ý nghĩa cực kỳ sâu sắc...
  • Tin mới

  • Đọc nhiều nhất