Ước Mơ Nhỏ - Tất cả vì trẻ em nghèo

Thư viện ảnh - Khoá tu Mùa Hè Huyền Không - VietHoa
img_0010a
img_0016a
img_0024a
img_0029a
img_0030
img_0031
img_0032
img_0034
img_0035
img_0095
img_0096
img_0096a
img_0097
img_0098
img_0099
img_0100
img_0101
img_0102
img_0103
img_0104
 
Display Num 
 
 
Ông : Đăng Thọ Dũng
Emai: dangthodung@yahoo.com
Số TK  Ước Mơ Nhỏ - Đặng Thọ Dũng: 2009206008503
Tại: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Chợ Mới, Đà Nẵng 
                                                                                                                                                                                                

Sống là cho…
Triết học phương đông có câu: “Làm cho mình là làm cho cuộc sống, còn làm cho người là làm cho cuộc đời!”.
Với quan điểm nhân thiện, câu nói trên đã đi xuyên suốt lịch sử và làm nền tảng nhân ái của loài người. Đối với chúng tôi nó có một ý nghĩa cực kỳ sâu sắc...
  • Tin mới

  • Đọc nhiều nhất