Ước Mơ Nhỏ - Tất cả vì trẻ em nghèo

Thư viện ảnh - Khoá tu Mùa Hè Huyền Không - VietHoa
img_9958a
img_9961
img_9962
img_9965
img_9966
img_9969
img_9971
img_9972
img_9976a
img_9977
img_9979
img_9981
img_9983
img_9985
img_9986
img_9988
img_9988a
img_9990
img_9992
img_9995
 
Display Num 
 
 
Ông : Đăng Thọ Dũng
Emai: dangthodung@yahoo.com
Số TK  Ước Mơ Nhỏ - Đặng Thọ Dũng: 2009206008503
Tại: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Chợ Mới, Đà Nẵng 
                                                                                                                                                                                                

Sống là cho…
Triết học phương đông có câu: “Làm cho mình là làm cho cuộc sống, còn làm cho người là làm cho cuộc đời!”.
Với quan điểm nhân thiện, câu nói trên đã đi xuyên suốt lịch sử và làm nền tảng nhân ái của loài người. Đối với chúng tôi nó có một ý nghĩa cực kỳ sâu sắc...
  • Tin mới

  • Đọc nhiều nhất