Ước Mơ Nhỏ - Tất cả vì trẻ em nghèo

Thư viện ảnh - Khoá tu Mùa Hè Huyền Không - VietHoa
img_9921
img_9923
img_9924a
img_9926
img_9928
img_9929
img_9931
img_9934
img_9936
img_9937
img_9939a
img_9943
img_9947
img_9948
img_9950
img_9952
img_9954
img_9955
img_9957
img_9958
 
Display Num 
 
 
Ông : Đăng Thọ Dũng
Emai: dangthodung@yahoo.com
Số TK  Ước Mơ Nhỏ - Đặng Thọ Dũng: 2009206008503
Tại: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Chợ Mới, Đà Nẵng 
                                                                                                                                                                                                

Sống là cho…
Triết học phương đông có câu: “Làm cho mình là làm cho cuộc sống, còn làm cho người là làm cho cuộc đời!”.
Với quan điểm nhân thiện, câu nói trên đã đi xuyên suốt lịch sử và làm nền tảng nhân ái của loài người. Đối với chúng tôi nó có một ý nghĩa cực kỳ sâu sắc...
  • Tin mới

  • Đọc nhiều nhất