Ước Mơ Nhỏ - Tất cả vì trẻ em nghèo

Thư viện ảnh - Khoá tu Mùa Hè Huyền Không - VietHoa
img_0105
img_0106
img_0107
img_0108
img_0109
img_0110
img_0111
img_0112
img_0121
img_0127a
img_0129a
img_0131a
img_0134
img_0141a
img_0143
img_9914
img_9915
img_9916
img_9918
img_9919
 
Display Num 
 
 
Ông : Đăng Thọ Dũng
Emai: dangthodung@yahoo.com
Số TK  Ước Mơ Nhỏ - Đặng Thọ Dũng: 2009206008503
Tại: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Chợ Mới, Đà Nẵng 
                                                                                                                                                                                                

Sống là cho…
Triết học phương đông có câu: “Làm cho mình là làm cho cuộc sống, còn làm cho người là làm cho cuộc đời!”.
Với quan điểm nhân thiện, câu nói trên đã đi xuyên suốt lịch sử và làm nền tảng nhân ái của loài người. Đối với chúng tôi nó có một ý nghĩa cực kỳ sâu sắc...
  • Tin mới

  • Đọc nhiều nhất