Ước Mơ Nhỏ - Tất cả vì trẻ em nghèo

Thư viện ảnh - Cộng tac viên - một trong những tấm lòng vàng của UMN tặng quà học sinh trường Khuyết Tật.
download1
download2
download3
download4
download6
download7
download9
download10
download11
download12
download13
download15
download16
download17
download18
download19
download20
 
Display Num 
 
 
Ông : Đăng Thọ Dũng
Emai: dangthodung@yahoo.com
Số TK  Ước Mơ Nhỏ - Đặng Thọ Dũng: 2009206008503
Tại: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Chợ Mới, Đà Nẵng 
                                                                                                                                                                                                

Sống là cho…
Triết học phương đông có câu: “Làm cho mình là làm cho cuộc sống, còn làm cho người là làm cho cuộc đời!”.
Với quan điểm nhân thiện, câu nói trên đã đi xuyên suốt lịch sử và làm nền tảng nhân ái của loài người. Đối với chúng tôi nó có một ý nghĩa cực kỳ sâu sắc...
  • Tin mới

  • Đọc nhiều nhất