Ước Mơ Nhỏ - Tất cả vì trẻ em nghèo

Thư viện ảnh - phượt câu TQ
tq 51
tq 52
tq 53
tq 54
tq 55
tq 56
tq 57
tq 58
tq 59
tq 60
tq 61
tq 62
tq 63
tq 64
tq 65
tq 66
tq 67
tq 68
tq 69
tq 70
 
Display Num 
 
 
Ông : Đăng Thọ Dũng
Emai: dangthodung@yahoo.com
Số TK  Ước Mơ Nhỏ - Đặng Thọ Dũng: 2009206008503
Tại: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Chợ Mới, Đà Nẵng 
                                                                                                                                                                                                

Sống là cho…
Triết học phương đông có câu: “Làm cho mình là làm cho cuộc sống, còn làm cho người là làm cho cuộc đời!”.
Với quan điểm nhân thiện, câu nói trên đã đi xuyên suốt lịch sử và làm nền tảng nhân ái của loài người. Đối với chúng tôi nó có một ý nghĩa cực kỳ sâu sắc...
  • Tin mới

  • Đọc nhiều nhất