Ước Mơ Nhỏ - Tất cả vì trẻ em nghèo

Thư viện ảnh - phượt câu TQ
tq 31
tq 32
tq 33
tq 34
tq 35
tq 36
tq 37
tq 38
tq 39
tq 40
tq 41
tq 42
tq 43
tq 44
tq 45
tq 46
tq 47
tq 48
tq 49
tq 50
 
Display Num 
 
 
Ông : Đăng Thọ Dũng
Emai: dangthodung@yahoo.com
Số TK  Ước Mơ Nhỏ - Đặng Thọ Dũng: 2009206008503
Tại: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Chợ Mới, Đà Nẵng 
                                                                                                                                                                                                

Sống là cho…
Triết học phương đông có câu: “Làm cho mình là làm cho cuộc sống, còn làm cho người là làm cho cuộc đời!”.
Với quan điểm nhân thiện, câu nói trên đã đi xuyên suốt lịch sử và làm nền tảng nhân ái của loài người. Đối với chúng tôi nó có một ý nghĩa cực kỳ sâu sắc...
  • Tin mới

  • Đọc nhiều nhất