Ước Mơ Nhỏ - Tất cả vì trẻ em nghèo

Thư viện ảnh - phượt câu TQ
tq 132
tq 133
tq 134
tq 135
tq 136
tq 137
tq 138
tq 139
tq 140
tq 141
tq 142
tq 143
tq 144
tq 145
tq 146
tq 147
tq 148
tq 149
tq 150
tq 151
 
Display Num 
 
 
Ông : Đăng Thọ Dũng
Emai: dangthodung@yahoo.com
Số TK  Ước Mơ Nhỏ - Đặng Thọ Dũng: 2009206008503
Tại: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Chợ Mới, Đà Nẵng 
                                                                                                                                                                                                

Sống là cho…
Triết học phương đông có câu: “Làm cho mình là làm cho cuộc sống, còn làm cho người là làm cho cuộc đời!”.
Với quan điểm nhân thiện, câu nói trên đã đi xuyên suốt lịch sử và làm nền tảng nhân ái của loài người. Đối với chúng tôi nó có một ý nghĩa cực kỳ sâu sắc...
  • Tin mới

  • Đọc nhiều nhất