Ước Mơ Nhỏ - Tất cả vì trẻ em nghèo

Thư viện ảnh - phượt câu TQ
tq 91
tq 92
tq 93
tq 94
tq 95
tq 96
tq 97
tq 98
tq 99
tq 100
tq 101
tq 102
tq 103
tq 104
tq 105
tq 107
tq 108
tq 109
tq 110
tq 111
 
Display Num 
 
 
Ông : Đăng Thọ Dũng
Emai: dangthodung@yahoo.com
Số TK  Ước Mơ Nhỏ - Đặng Thọ Dũng: 2009206008503
Tại: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Chợ Mới, Đà Nẵng 
                                                                                                                                                                                                

Sống là cho…
Triết học phương đông có câu: “Làm cho mình là làm cho cuộc sống, còn làm cho người là làm cho cuộc đời!”.
Với quan điểm nhân thiện, câu nói trên đã đi xuyên suốt lịch sử và làm nền tảng nhân ái của loài người. Đối với chúng tôi nó có một ý nghĩa cực kỳ sâu sắc...
  • Tin mới

  • Đọc nhiều nhất