Ước Mơ Nhỏ - Tất cả vì trẻ em nghèo

Thư viện ảnh - phượt câu TQ
tq 71
tq 72
tq 73
tq 74
tq 75
tq 76
tq 77
tq 78
tq 79
tq 80
tq 81
tq 82
tq 83
tq 84
tq 85
tq 86
tq 87
tq 88
tq 89
tq 90
 
Display Num 
 
 
Ông : Đăng Thọ Dũng
Emai: dangthodung@yahoo.com
Số TK  Ước Mơ Nhỏ - Đặng Thọ Dũng: 2009206008503
Tại: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Chợ Mới, Đà Nẵng 
                                                                                                                                                                                                

Sống là cho…
Triết học phương đông có câu: “Làm cho mình là làm cho cuộc sống, còn làm cho người là làm cho cuộc đời!”.
Với quan điểm nhân thiện, câu nói trên đã đi xuyên suốt lịch sử và làm nền tảng nhân ái của loài người. Đối với chúng tôi nó có một ý nghĩa cực kỳ sâu sắc...
  • Tin mới

  • Đọc nhiều nhất