Ước Mơ Nhỏ - Tất cả vì trẻ em nghèo

Thư viện ảnh - Tây Ninh Xuân Quý Tỵ
ct 83
ct 84
ct 85
ct 86
ct 87
ct 88
ct 89
ct 90
ct 91
ct 92
ct 93
ct 94
tt 1
tt 2
tt 3
tt 4
tt 5
tt 6
tt 7
tt 8
 
Display Num 
 
 
Ông : Đăng Thọ Dũng
Emai: dangthodung@yahoo.com
Số TK  Ước Mơ Nhỏ - Đặng Thọ Dũng: 2009206008503
Tại: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Chợ Mới, Đà Nẵng 
                                                                                                                                                                                                

Sống là cho…
Triết học phương đông có câu: “Làm cho mình là làm cho cuộc sống, còn làm cho người là làm cho cuộc đời!”.
Với quan điểm nhân thiện, câu nói trên đã đi xuyên suốt lịch sử và làm nền tảng nhân ái của loài người. Đối với chúng tôi nó có một ý nghĩa cực kỳ sâu sắc...
  • Tin mới

  • Đọc nhiều nhất