Ước Mơ Nhỏ - Tất cả vì trẻ em nghèo

Thư viện ảnh - Tây Ninh Xuân Quý Tỵ
ct 43
ct 44
ct 45
ct 46
ct 47
ct 48
ct 49
ct 50
ct 51
ct 52
ct 53
ct 54
ct 55
ct 56
ct 57
ct 58
ct 59
ct 60
ct 61
ct 62
 
Display Num 
 
 
Ông : Đăng Thọ Dũng
Emai: dangthodung@yahoo.com
Số TK  Ước Mơ Nhỏ - Đặng Thọ Dũng: 2009206008503
Tại: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Chợ Mới, Đà Nẵng 
                                                                                                                                                                                                

Sống là cho…
Triết học phương đông có câu: “Làm cho mình là làm cho cuộc sống, còn làm cho người là làm cho cuộc đời!”.
Với quan điểm nhân thiện, câu nói trên đã đi xuyên suốt lịch sử và làm nền tảng nhân ái của loài người. Đối với chúng tôi nó có một ý nghĩa cực kỳ sâu sắc...
  • Tin mới

  • Đọc nhiều nhất