Ước Mơ Nhỏ - Tất cả vì trẻ em nghèo

Thư viện ảnh - Tây Ninh Xuân Quý Tỵ
ct 21
ct 22
ct 23
ct 24
ct 25
ct 26
ct 27
ct 28
ct 29
ct 30
ct 32
ct 33
ct 35
ct 36
ct 37
ct 38
ct 39
ct 40
ct 41
ct 42
 
Display Num 
 
 
Ông : Đăng Thọ Dũng
Emai: dangthodung@yahoo.com
Số TK  Ước Mơ Nhỏ - Đặng Thọ Dũng: 2009206008503
Tại: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Chợ Mới, Đà Nẵng 
                                                                                                                                                                                                

Sống là cho…
Triết học phương đông có câu: “Làm cho mình là làm cho cuộc sống, còn làm cho người là làm cho cuộc đời!”.
Với quan điểm nhân thiện, câu nói trên đã đi xuyên suốt lịch sử và làm nền tảng nhân ái của loài người. Đối với chúng tôi nó có một ý nghĩa cực kỳ sâu sắc...
  • Tin mới

  • Đọc nhiều nhất