Ước Mơ Nhỏ - Tất cả vì trẻ em nghèo

Thư viện ảnh - Cau Ca Biển
77
be trang
binh minh cobn adao
ca bop
can ca
ca thu
ca thu 2
cau gai
cau phan thiet
cd 110
cd hung
cd hung 1
cd hung 2
cd hung 3
cd hung 4
cd hung 5
cd hung 6
cd hung 7
cd hung 8
cd hung 9
 
Display Num 
 
 
Ông : Đăng Thọ Dũng
Emai: dangthodung@yahoo.com
Số TK  Ước Mơ Nhỏ - Đặng Thọ Dũng: 2009206008503
Tại: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Chợ Mới, Đà Nẵng 
                                                                                                                                                                                                

Sống là cho…
Triết học phương đông có câu: “Làm cho mình là làm cho cuộc sống, còn làm cho người là làm cho cuộc đời!”.
Với quan điểm nhân thiện, câu nói trên đã đi xuyên suốt lịch sử và làm nền tảng nhân ái của loài người. Đối với chúng tôi nó có một ý nghĩa cực kỳ sâu sắc...
  • Tin mới

  • Đọc nhiều nhất