Ước Mơ Nhỏ - Tất cả vì trẻ em nghèo

Thư viện ảnh - khảo sát Miền Tây 2
img_2137
img_2143
img_2144
img_2146
img_2148
img_2150
img_2168
img_2177
img_2179
img_2182
img_2187
img_2188
img_2192
img_2194
img_2196
img_2206
img_2208
img_2210
img_2218
img_2222
 
Display Num 
 
 
Ông : Đăng Thọ Dũng
Emai: dangthodung@yahoo.com
Số TK  Ước Mơ Nhỏ - Đặng Thọ Dũng: 2009206008503
Tại: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Chợ Mới, Đà Nẵng 
                                                                                                                                                                                                

Sống là cho…
Triết học phương đông có câu: “Làm cho mình là làm cho cuộc sống, còn làm cho người là làm cho cuộc đời!”.
Với quan điểm nhân thiện, câu nói trên đã đi xuyên suốt lịch sử và làm nền tảng nhân ái của loài người. Đối với chúng tôi nó có một ý nghĩa cực kỳ sâu sắc...
  • Tin mới

  • Đọc nhiều nhất