Ước Mơ Nhỏ - Tất cả vì trẻ em nghèo

Thư viện ảnh - Khảo sát Miền Tây 1
img_0475
img_0476
img_0478
img_0480
img_0482
img_0484
img_0488
img_0490
img_0493
img_0494
img_0495
img_0498
img_0499
img_0500
img_0504
img_0506
img_0507
img_0508
img_0509
img_0511
 
Display Num 
 
 
Ông : Đăng Thọ Dũng
Emai: dangthodung@yahoo.com
Số TK  Ước Mơ Nhỏ - Đặng Thọ Dũng: 2009206008503
Tại: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Chợ Mới, Đà Nẵng 
                                                                                                                                                                                                

Sống là cho…
Triết học phương đông có câu: “Làm cho mình là làm cho cuộc sống, còn làm cho người là làm cho cuộc đời!”.
Với quan điểm nhân thiện, câu nói trên đã đi xuyên suốt lịch sử và làm nền tảng nhân ái của loài người. Đối với chúng tôi nó có một ý nghĩa cực kỳ sâu sắc...
  • Tin mới

  • Đọc nhiều nhất