Ước Mơ Nhỏ - Tất cả vì trẻ em nghèo

Thư viện ảnh - UMN Trao học bổng chua Định Quang, thăm chùa Thiền Lâm
img_9705
img_9708
img_9709
img_9710
img_9711
img_9713
img_9717
img_9718
img_9719
img_9722
img_9730
img_9734
img_9738
img_9744
img_9749
img_9765
img_9768
img_9771
img_9775
img_9777
 
Display Num 
 
 
Ông : Đăng Thọ Dũng
Emai: dangthodung@yahoo.com
Số TK  Ước Mơ Nhỏ - Đặng Thọ Dũng: 2009206008503
Tại: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Chợ Mới, Đà Nẵng 
                                                                                                                                                                                                

Sống là cho…
Triết học phương đông có câu: “Làm cho mình là làm cho cuộc sống, còn làm cho người là làm cho cuộc đời!”.
Với quan điểm nhân thiện, câu nói trên đã đi xuyên suốt lịch sử và làm nền tảng nhân ái của loài người. Đối với chúng tôi nó có một ý nghĩa cực kỳ sâu sắc...
  • Tin mới

  • Đọc nhiều nhất