Ước Mơ Nhỏ - Tất cả vì trẻ em nghèo

Thư viện ảnh - Một số hình ảnh trên đường đi trao Học Bổng MT 2
img_0530
img_0533
img_0537
img_0539
img_0540
img_0541
img_0542
img_0543
img_0544
img_0548
img_0550
img_0551
img_0554
img_0558
img_0565
img_0570
img_0574
img_0575
img_0578
img_0584
 
Display Num 
 
 

Sáng lập viên

Ông : Đăng Thọ Dũng
Emai: dangthodung@yahoo.com
Số TK  Ước Mơ Nhỏ - Đặng Thọ Dũng: 2009206008503
Tại: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Chợ Mới, Đà Nẵng 
                                                                                                                                                                                                

Lời ngỏ

Sống là cho…
Triết học phương đông có câu: “Làm cho mình là làm cho cuộc sống, còn làm cho người là làm cho cuộc đời!”.
Với quan điểm nhân thiện, câu nói trên đã đi xuyên suốt lịch sử và làm nền tảng nhân ái của loài người. Đối với chúng tôi nó có một ý nghĩa cực kỳ sâu sắc...
  • Tin mới

  • Đọc nhiều nhất

Video: Tủ sách Yêu thương UMN

Nhấn vào để xem

Thư viện ảnh