Ước Mơ Nhỏ - Tất cả vì trẻ em nghèo

Thư viện ảnh - Một số hình ảnh trên đường đi trao Học Bổng MT 2
img_0480
img_0481
img_0485
img_0489
img_0491
img_0494
img_0495
img_0501
img_0504
img_0507
img_0508
img_0510
img_0517
img_0519
img_0520
img_0522
img_0523
img_0525
img_0527
img_0528
 
Display Num 
 
 

Sáng lập viên

Ông : Đăng Thọ Dũng
Emai: dangthodung@yahoo.com
Số TK  Ước Mơ Nhỏ - Đặng Thọ Dũng: 2009206008503
Tại: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Chợ Mới, Đà Nẵng 
                                                                                                                                                                                                

Lời ngỏ

Sống là cho…
Triết học phương đông có câu: “Làm cho mình là làm cho cuộc sống, còn làm cho người là làm cho cuộc đời!”.
Với quan điểm nhân thiện, câu nói trên đã đi xuyên suốt lịch sử và làm nền tảng nhân ái của loài người. Đối với chúng tôi nó có một ý nghĩa cực kỳ sâu sắc...
  • Tin mới

  • Đọc nhiều nhất

Video: Tủ sách Yêu thương UMN

Nhấn vào để xem

Thư viện ảnh