Ước Mơ Nhỏ - Tất cả vì trẻ em nghèo

Thư viện ảnh - Một số hình ảnh trên đường đi trao Học Bổng MT 1
img_0004
img_0005
img_0006
img_0007
img_0009
img_0010
img_0011
img_0013
img_0015
img_0016
img_0017
img_0018
img_0020
img_0021
img_0023
img_0024
img_0025
img_0030
img_0032
img_0033
 
Display Num 
 
 
Ông : Đăng Thọ Dũng
Emai: dangthodung@yahoo.com
Số TK  Ước Mơ Nhỏ - Đặng Thọ Dũng: 2009206008503
Tại: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Chợ Mới, Đà Nẵng 
                                                                                                                                                                                                

Sống là cho…
Triết học phương đông có câu: “Làm cho mình là làm cho cuộc sống, còn làm cho người là làm cho cuộc đời!”.
Với quan điểm nhân thiện, câu nói trên đã đi xuyên suốt lịch sử và làm nền tảng nhân ái của loài người. Đối với chúng tôi nó có một ý nghĩa cực kỳ sâu sắc...
  • Tin mới

  • Đọc nhiều nhất