Ước Mơ Nhỏ - Tất cả vì trẻ em nghèo

Thư viện ảnh - Uocmonho trao học bổng miền trung 2010 -2011
img_7515
img_7518
img_7520
img_7522
img_7523
img_7525
img_7526
img_7529
img_7531
img_7533
img_7534
img_7537
img_7538
img_7540
img_7542
img_7543
img_7544
img_7546
img_7550
img_7552
 
Display Num 
 
 
Ông : Đăng Thọ Dũng
Emai: dangthodung@yahoo.com
Số TK  Ước Mơ Nhỏ - Đặng Thọ Dũng: 2009206008503
Tại: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Chợ Mới, Đà Nẵng 
                                                                                                                                                                                                

Sống là cho…
Triết học phương đông có câu: “Làm cho mình là làm cho cuộc sống, còn làm cho người là làm cho cuộc đời!”.
Với quan điểm nhân thiện, câu nói trên đã đi xuyên suốt lịch sử và làm nền tảng nhân ái của loài người. Đối với chúng tôi nó có một ý nghĩa cực kỳ sâu sắc...
  • Tin mới

  • Đọc nhiều nhất