Ước Mơ Nhỏ - Tất cả vì trẻ em nghèo

Thư viện ảnh - Uocmonho đến với Hai Chùa Huyền Không Huế
img_9331
img_9338
img_9349
img_9350
img_9356
img_9359
img_9362
img_9364
img_9366
img_9368
img_9370
img_9373
img_9377
img_9379
img_9382
img_9383
img_9386
img_9387
img_9389
img_9390
 
Display Num 
 
 
Ông : Đăng Thọ Dũng
Emai: dangthodung@yahoo.com
Số TK  Ước Mơ Nhỏ - Đặng Thọ Dũng: 2009206008503
Tại: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Chợ Mới, Đà Nẵng 
                                                                                                                                                                                                

Sống là cho…
Triết học phương đông có câu: “Làm cho mình là làm cho cuộc sống, còn làm cho người là làm cho cuộc đời!”.
Với quan điểm nhân thiện, câu nói trên đã đi xuyên suốt lịch sử và làm nền tảng nhân ái của loài người. Đối với chúng tôi nó có một ý nghĩa cực kỳ sâu sắc...
  • Tin mới

  • Đọc nhiều nhất