Ước Mơ Nhỏ - Tất cả vì trẻ em nghèo

Thư viện ảnh - Ca Huế trên Sông Hương
img_9602
img_9606
img_9609
img_9614
img_9629
img_9630
img_9631
img_9655
img_9658
img_9663
img_9665
img_9666
img_9667
img_9670
img_9676
img_9677
img_9681
img_9690
img_9693
img_9695
 
Display Num 
 
 
Ông : Đăng Thọ Dũng
Emai: dangthodung@yahoo.com
Số TK  Ước Mơ Nhỏ - Đặng Thọ Dũng: 2009206008503
Tại: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Chợ Mới, Đà Nẵng 
                                                                                                                                                                                                

Sống là cho…
Triết học phương đông có câu: “Làm cho mình là làm cho cuộc sống, còn làm cho người là làm cho cuộc đời!”.
Với quan điểm nhân thiện, câu nói trên đã đi xuyên suốt lịch sử và làm nền tảng nhân ái của loài người. Đối với chúng tôi nó có một ý nghĩa cực kỳ sâu sắc...
  • Tin mới

  • Đọc nhiều nhất