Ước Mơ Nhỏ - Tất cả vì trẻ em nghèo

Thư viện ảnh - Hình trao học bổng 2010 Miền Trung
dsc01704
dsc01705
dsc01706
dsc01709
dsc01710
dsc01712
dsc01713
dsc01714
dsc01715
dsc01717
dsc01718
dsc01720
dsc01722
dsc01723
dsc01724
dsc01726
dsc01727
dsc01728
dsc01729
dsc01730
 
Display Num 
 
 
Ông : Đăng Thọ Dũng
Emai: dangthodung@yahoo.com
Số TK  Ước Mơ Nhỏ - Đặng Thọ Dũng: 2009206008503
Tại: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Chợ Mới, Đà Nẵng 
                                                                                                                                                                                                

Sống là cho…
Triết học phương đông có câu: “Làm cho mình là làm cho cuộc sống, còn làm cho người là làm cho cuộc đời!”.
Với quan điểm nhân thiện, câu nói trên đã đi xuyên suốt lịch sử và làm nền tảng nhân ái của loài người. Đối với chúng tôi nó có một ý nghĩa cực kỳ sâu sắc...
  • Tin mới

  • Đọc nhiều nhất