Ước Mơ Nhỏ - Tất cả vì trẻ em nghèo

Thư viện ảnh - Lễ trao Học Bổng Biên giới Tây Ninh 2012-2013
img_0205
img_0207
img_0209
img_0210
img_0215
img_0221
img_0223
img_0224
img_0227
img_0229
img_0230
img_0232
img_0234
img_0235
img_0236
 
Display Num 
 
 
Ông : Đăng Thọ Dũng
Emai: dangthodung@yahoo.com
Số TK  Ước Mơ Nhỏ - Đặng Thọ Dũng: 2009206008503
Tại: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Chợ Mới, Đà Nẵng 
                                                                                                                                                                                                

Sống là cho…
Triết học phương đông có câu: “Làm cho mình là làm cho cuộc sống, còn làm cho người là làm cho cuộc đời!”.
Với quan điểm nhân thiện, câu nói trên đã đi xuyên suốt lịch sử và làm nền tảng nhân ái của loài người. Đối với chúng tôi nó có một ý nghĩa cực kỳ sâu sắc...
  • Tin mới

  • Đọc nhiều nhất