Ước Mơ Nhỏ - Tất cả vì trẻ em nghèo

Ước Mơ Nhỏ - Tất cả vì trẻ em nghèo - lễ dâng y Catina Thánh Thất Gotami - Huế
img_6670
img_6671
img_6674
img_6675
img_6676
img_6680
img_6681
img_6682
img_6683
img_6685
img_6686
img_6687
img_6690
 
 
 
Ông : Đăng Thọ Dũng
Emai: dangthodung@yahoo.com
Số TK  Ước Mơ Nhỏ - Đặng Thọ Dũng: 2009206008503
Tại: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Chợ Mới, Đà Nẵng 
                                                                                                                                                                                                

Sống là cho…
Triết học phương đông có câu: “Làm cho mình là làm cho cuộc sống, còn làm cho người là làm cho cuộc đời!”.
Với quan điểm nhân thiện, câu nói trên đã đi xuyên suốt lịch sử và làm nền tảng nhân ái của loài người. Đối với chúng tôi nó có một ý nghĩa cực kỳ sâu sắc...
  • Tin mới

  • Đọc nhiều nhất