Ước Mơ Nhỏ - Tất cả vì trẻ em nghèo

Ước Mơ Nhỏ - Tất cả vì trẻ em nghèo - lễ dâng y Catina Thánh Thất Gotami - Huế
img_6590
img_6601
img_6602
img_6607
img_6609
img_6610
img_6612
img_6613
img_6615
img_6621
img_6623
img_6625
img_6634
img_6651
img_6652
img_6662
img_6663
img_6664
img_6666
img_6667
 
 
 
Ông : Đăng Thọ Dũng
Emai: dangthodung@yahoo.com
Số TK  Ước Mơ Nhỏ - Đặng Thọ Dũng: 2009206008503
Tại: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Chợ Mới, Đà Nẵng 
                                                                                                                                                                                                

Sống là cho…
Triết học phương đông có câu: “Làm cho mình là làm cho cuộc sống, còn làm cho người là làm cho cuộc đời!”.
Với quan điểm nhân thiện, câu nói trên đã đi xuyên suốt lịch sử và làm nền tảng nhân ái của loài người. Đối với chúng tôi nó có một ý nghĩa cực kỳ sâu sắc...
  • Tin mới

  • Đọc nhiều nhất