Ước Mơ Nhỏ - Tất cả vì trẻ em nghèo

Ước Mơ Nhỏ - Tất cả vì trẻ em nghèo - Uocmonho trao học bổng miền trung 2010 -2011
img_7590
img_7591
img_8492
img_8496
img_8499
img_8500
img_8508
img_8509
img_8511
img_8515
img_8517
img_8524
img_8531
img_8532
img_8537
img_8541
img_8543
img_8545
img_8549
img_8550
 
 
 
Ông : Đăng Thọ Dũng
Emai: dangthodung@yahoo.com
Số TK  Ước Mơ Nhỏ - Đặng Thọ Dũng: 2009206008503
Tại: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Chợ Mới, Đà Nẵng 
                                                                                                                                                                                                

Sống là cho…
Triết học phương đông có câu: “Làm cho mình là làm cho cuộc sống, còn làm cho người là làm cho cuộc đời!”.
Với quan điểm nhân thiện, câu nói trên đã đi xuyên suốt lịch sử và làm nền tảng nhân ái của loài người. Đối với chúng tôi nó có một ý nghĩa cực kỳ sâu sắc...
  • Tin mới

  • Đọc nhiều nhất