Ước Mơ Nhỏ - Tất cả vì trẻ em nghèo

Ước Mơ Nhỏ - Tất cả vì trẻ em nghèo - Uocmonho trao học bổng miền trung 2010 -2011
img_7553
img_7554
img_7555
img_7557
img_7558
img_7562
img_7566
img_7568
img_7570
img_7571
img_7573
img_7575
img_7576
img_7577
img_7579
img_7581
img_7583
img_7585
img_7587
img_7589
 
 
 
Ông : Đăng Thọ Dũng
Emai: dangthodung@yahoo.com
Số TK  Ước Mơ Nhỏ - Đặng Thọ Dũng: 2009206008503
Tại: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Chợ Mới, Đà Nẵng 
                                                                                                                                                                                                

Sống là cho…
Triết học phương đông có câu: “Làm cho mình là làm cho cuộc sống, còn làm cho người là làm cho cuộc đời!”.
Với quan điểm nhân thiện, câu nói trên đã đi xuyên suốt lịch sử và làm nền tảng nhân ái của loài người. Đối với chúng tôi nó có một ý nghĩa cực kỳ sâu sắc...
  • Tin mới

  • Đọc nhiều nhất